Registrácia

Registrácia

Tak ako je uvedené v živnostenskom oprávnení

Napr.hotel,penzión,reštaurácia...